Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Ochrana osobných údajov e-shopu led-ziarovky.spp.sk

 

1. WELEDU s.r.o., Humenské námestie 3168/7, Bratislava 851 05, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo :103878/B, IČO: 48098272 , DIČ: 2120080996, IČ DPH: SK2120080996, (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) spracováva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

o meno, priezvisko

o e-mailovú adresu

o telefónne číslo

o adresu/sídlo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, ak takéto zasielanie kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané WELEDU s.r.o., teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúvajú tiež sprostredkovatelia a tretie strany:

1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

2. Doručovanie tovaru - Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

3. Doručovanie tovaru - Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava

4. Kontrola kvality - Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

5. Platba za tovar: GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika

6. INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o.., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava

7. Marketingové účely, kontrola kvality, reporty predaja: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Prevádzkovateľ nemá určenú tzv. zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (Data Protection Officera). Prevádzkovateľa je možné vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese spp@weledu.eu.

6. Prevádzkovateľ osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky led-ziarovky.spp.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

§ merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

§ základné funkčnosti webových stránok.

o Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

o Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

o Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

o Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

o Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

§ Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

o zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

o vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa

o požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame

o vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania

o požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa

o na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

o požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov

o na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

    • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

o .